นโยบายการเคลมสินค้าโดยยึดหลักเกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้

1.การพิจารณาตามเกรดคุณภาพงานของสินค้า

  •  สินค้า Grade A คุณภาพเนื้องานสินค้า มีความสวยงาม ระดับพรีเมี่ยม เหมาะสมกับราคา รับประกันความพรีเมี่ยมของชิ้นงาน  เหมาะสำหรับลูกค้าต้องการถูกต้องหรือใส่ใจเนื้องานสินค้าในระดับสูงสุด
  • สินค้า Grade B คุณภาพเนื้องานอาจเที่ยบเท่าหรือรองลงมาจากสินค้าเกรดA คุณภาพเหมาะสมกับราคา สีสินค้าอาจเหมือนหรือผิดเพี้ยนบ้างเล็กน้อย เมื่อเปรียบเที่ยบกับรูปภาพ หรืออาจจะแตกกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย เช่นสีหรือขนาด ในแต่ละล็อตการผลิต

     **หมายเหตุ
    หากลูกค้าต้องการความพรีเมี่ยมของชิ้นงานสินค้าระดับGrade A  ติดต่อสอบถามกับทาง Admin ได้นะคะทางเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

2.พิมพ์/สกรีน รูปหรือโลโก้ลงบนสินค้า
   สีจากงานสกรีนจริง เปรียบเที่ยบดูผ่านจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ค่าสีอาจจะเพี้ยนบ้างเล็กน้อยซึ่งเป็นปัญหาสำหรับบางโทนสี หากลูกค้าต้องการความเที่ยงตรงถูกต้อง 100% ของสี กรุณแจ้งAdminหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3.กล่องบรรจุภันฑ์ของสินค้า
   ลักษณะกล่องที่ติดมากับสินค้าอาจจะมีบิดเบี้ยวหรือถลอก อาจจะเกิดจากสาเหตุการจัดส่งสินค้าของ Supplier ทางเราแนะนำให้ลูกค้าสั่งผลิตกล่องเฉพาะสินค้านั้นๆ เพื่อความสมบูรณ์แบบ และเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นค่ะ

   **หมายเหตุ กรณีที่ต้องการผลิตกล่องร่วมด้วย กรุณแจ้งAdminหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

4.ระยะเวลาการแจ้งเคลมสินค้า
   ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) ตามเงื่อนไขดังนี้
   – สินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ได้รับสินค้า
   – ส่งคืนพร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม
   – ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือเงินทุกกรณี หากไม่อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการ

เมื่อตรงตามเงื่อนไขข้างต้น จะแบ่งรูปการเคลมเป็น 2ประเภทดังต่อไปนี้

   – เคลมโดยส่งคืนสินค้าใหม่ให้
   – เคลมโดยการคืนเงินเต็มจำนวน ในส่วนสินค้าที่เสียหาย
   **หมายเหตุ รูปแบบการเคลมสินค้าทางบริษัทยึดถือการเคลมโดยส่งสินค้าใหม่ให้เป็นหลัก หรือจะพิจารณาตามความเหมาะสมหรือวิสัยแต่ละสถานะการณ์ เช่นระยะเวลาจัดหาสินค้าใหม่ เพื่อทดแทน หากขาดสต็อคหรือระยะเวลาการจัดหานาน จนกระทบกับลูกค้า ทางบริษัทจะพิจารณาคืนเงินให้เต็มจำนวน

ขั้นตอนการการแจ้งเคลมและส่งคืนสินค้า
   กรุณาตรวจสอบสินค้า ภายใน7วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากตรวจพบสินค้าเสียหาย เพื่อความรวดเร็วกรุณาติดต่อแอดมิ้นของบริษัท ผ่านช่องทาง Line Official (@udesi) พนักงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบความเงื่อนไขถูกต้อง และจะแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเพื่อทำการเคลมในขั้นตอนต่อไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน
   หากสินค้าที่ส่งคืนมีความเสียหายหรืออยู่ในเงื่อนไขประกัน ทางบริษัททำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้หรือเข้าสู่ระบบการเคลมในกรณีอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
   **หมายเหตุ ทางบริษัทจะส่งสินค้าใหม่ให้ตามที่อยู่ ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ 

นโยบายการคืนเงิน
   ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการเคลมให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อ/สั่งผลิตให้ได้ ตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด มีขั้นตอนดังนี้
   – เมื่อบริษัทสรุปการเคลมสินค้าเป็นแบบคืนเงินเป็นที่สิ้นสุด ลูกค้าต้องส่งรายละเอียด บัญชีธนาคาร สำหรับการโอนเงินคืน ภายใน 10วันหลังแจ้งลูกค้า
   – บริษัทจะคืนเงินให้ภายใน7วัน(ไม่รวมวันหยุดราชการ) นับจากวันที่ได้ที่ได้รับข้อมูลธนาคารสำหรับโอนเงินคืนที่ถูกต้องจากลูกค้า และบริษัทจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ได้โอนเงินคืนเรียบร้อยแล้ว

**ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า